KelisaRia

.

Tuesday, October 27, 2015

Khatam Surah Al-Imran

Al-Imran, dari Ayat 181~190

181. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan orang-orang yang berkata; “Allah  miskin dan kami kaya”.  Kami akan tulis apa yang mereka telah katakan, dan juga pembunuhan mereka akan nabi-nabi dengan tidak patut, dan kami akan berkata; “rasalah seksa bakaran”.

182. Yang demikian itu lantaran dosa-dosa yang telah dilakukan oleh diri-diri kamu, kerana sesungguhnya Allah itu tidak menganyanyai hamba-hamba nya”.

183. Orang-orang  yang berkata; “sesungguhnya Allah telah pesan kepada kami, bahawa tidak boleh kami beriman kepada seorang Rasul kecuali kalau ia bawakan kepada kami satu korban yang dimakan api”.  Katakan; “sesungguhnya telah datang beberapa Rasul dahullu daripada ku dengan beberapa keterangan dan dengan korban yang kamu katakan itu, tetapi mengapakah kamu bunuh mereka, jika memang kamu itu orang-orang yang benar ?”.

184. Lantaran itu, jika mereka dustakan mu, maka telah didustakan beberapa Rasul dahulu daripada mu, pada hal mereka telah membawa keterangan-keterangan dan beberapa macam kitab yang menerangi.

185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasai mati, dan tidak akan disempurnakan balasan kamu melainkan pada hari kiamat. Lantaran itu, barang siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke syurga, maka selamatlah ia, kerana penghidupan yang rendah ini tidak lain melainkan benda menipu.

186. Sesungguhnya kamu akan dikenakan percubaan diharta-harta kamu dan di diri-diri kamu, dan sesungguhnya kamu akan mendengar pencelaan yang banyak dari orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah, tetapi jika kamu sabar dan kamu berbakti, maka sesungguhnya yang demikian itu sebaik-baik perkara.

187. Dan ingatlah tetakala  Allah mengambil perjanjian mereka yang diberi kitab iaitu sesungguhnya hendaklah kamu terangkan kitab itu kepada manusia dan jangan lah kamu sembunyikan dia. Tetapi mereka buang perjanjian itu kebelakang mereka dan mereka tukarkan dia dengan harga yang sedikit, maka alangkah jahat barang yang mereka tukar !.

188. Jangan lah sekali-sekali engkau menyangka orang-orang yang sangat suka dengan apa yang mereka telah lakukan dan suka dipuji atas sesuatu yang mereka tidak kerjakan itu – jangan lah sekali-sekali engkau sangka mereka – akan terlepas daripada seksaan, tetapi  adalah bagi mereka azab yang pedih.

189. Bagi Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi, dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

190. Sesungguhnya tentang kejadian langit-langit dan bumi dan perselisihan malam dan siang itu, ada beberapa tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. 


Following Twitter,
[] https://twitter.com/TmnKelisaRia2/status/658993475405217792